Duurzaam Inzetbaar Met Qwobble!

Er wordt enorm veel onderzoek gedaan naar de deeleconomie. Dagelijks verschijnen er nieuwe lovende en kritische berichten over het fenomeen, er zijn events en natuurlijk het
kennis- en netwerkplatform ShareNL. Veel voorkomende kritiek op de deeleconomie is dat er in dit systeem eigenlijk helemaal niet gedeeld wordt. Bij echt delen worden producten of diensten natuurlijk zonder winstoogmerk beschikbaar gesteld. Hoewel deze uitleg best te begrijpen is, zitten er veel sterkere principes achter de sharing economy. Een van de belangrijkste elementen is duurzaamheid.

Verschillende platformen in de deeleconomie laten zien dat er kansen liggen op het gebied van duurzaamheid. Via thuisafgehaald haal je een maaltijd bij je buren, best efficient als je bedenkt dat alleen al 13 procent van het eten dat we kopen ongebruikt rechtstreeks in de afvalbak gaat. Door Snappcar te gebruiken wanneer je een auto nodig hebt, en er zelf geen aan te schaffen, lever je een bijdrage aan het terugdringen van de gigantische CO2-uitstoot. Gebruik een boor alleen als je een gat in de muur nodig hebt. Zo zijn er minder boormachines nodig, worden er minder gemaakt, en weer zijn de positieve effecten meetbaar.

Dit zijn allemaal prachtige voorbeelden die je vast al eerder ergens gezien hebt. Het voorbeeld dat hierbij ontbreekt, is de duurzame inzetbaarheid van mensen. Uit onderzoek van loonwijzer, vorig jaar, blijkt dat 40% van alle Nederlandse werknemers niet tevreden is met het totaalplaatje van hun baan.

Waar worden mensen dan blij van? In een artikel van NRC beschrijven hoogleraar Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht, Onno Hamburger de basisbehoeften die werknemers energie in hun werk geven. De belangrijkste behoeften zijn autonomie, competentie, sociale contacten, en zingeving. Het lijkt makkelijk deze te vervullen, maar voor veel bedrijven is het lastig dit efficiënt en gestructureerd te doen. Er zijn natuurlijk enorm veel manieren om deze behoeften te vervullen, maar daar zit misschien juist ook de kern van het probleem. Maar om de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk drastisch te vergroten, zijn de juiste tools die hen ondersteunen om op hun eigen manier invulling aan hun werk te geven essentieel.

Een echte omslag realiseren in de manier waarop we met werk omgaan, kan alleen als we ook anders gaan denken over werk. Door het gebruik van radicaal andere tools zal het het percentage mensen dat voldoening uit hun werk haalt drastisch verhogen. De tijd is aangebroken om ook anders naar de inzetbaarheid van medewerkers te kijken. Geef medewerkers de kans zelf de kennis op te zoeken die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk, dat versterkt de duurzame inzetbaarheid van ieder individu.