Samenwerken is de reden dat organisaties bestaan. Maar werken we wel effectief samen?

Sinds we met Qwobble begonnen zijn, hebben we met veel mensen en organisaties gesproken. We horen en zien vaak vergelijkbare verhalen. Medewerkers willen graag hun kennis delen binnen de organisatie, en staan ervoor open om te leren van anderen. Het management ziet hier vaak ook de meerwaarde van in. Toch wordt er zelden effectief samengewerkt. Daarom delen wij de komende weken in onze blog inzichten over hoe je binnen jouw organisatie effectief samenwerken kunt stimuleren.

Organisaties zijn ontstaan doordat ze efficienter waren dan markten in het effectief benutten van resources om specifieke goederen en diensten te produceren. Maar hoe groter een organisatie wordt, hoe groter de kans dat er silos ontstaan rond afdelingen, banen, of locaties.
Zodra dat gebeurt, werken mensen vooral met het oog op de directe groep waar ze onder vallen, niet de organisatie als geheel – dit zorgt ervoor dat kruisbestuiving tussen afdelingen afneemt en de organisatie als geheel hier dus ook niet meer van profiteert.

Samenwerken is een middel, niet een doel

Samenwerken wordt te vaak als wondermiddel gezien: β€˜Er is een probleem, dus we moeten meer gezamenlijke meetings inplannen, en er moet meer samengewerkt worden.’ Meer samenwerken is echter niet altijd per se beter. Samenwerken levert business value als het in de juiste situatie wordt toegepast, en als de aanpak ook echt geschikt is voor het probleem dat opgelost moet worden.

Maar hoe pas je samenwerken dan juist toe in je organisatie? En zijn er indicatoren die aangeven wanneer er succesvol wordt samengewerkt binnen de organisatie, of juist niet?

Volgende week delen we indicatoren die jou helpen in te schatten wanneer het effectief is om samen te werken.

Ben je benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen om kennis te delen en effectieve samenwerking te stimuleren? Neem contact op met daan@qwobble.com.