Stimuleer medewerkers om kennis te delen

Sinds we met Qwobble begonnen zijn, hebben we met veel mensen en organisaties gesproken. We horen en zien vaak vergelijkbare verhalen. Medewerkers willen graag hun kennis delen binnen de organisatie, en staan ervoor open om te leren van anderen. Het management ziet hier vaak ook de meerwaarde van in. Toch wordt er zelden effectief samengewerkt. Daarom delen wij de komende weken in een serie blogs inzichten over effectief samenwerken binnen organisaties. En vooral, hoe je dat stimuleert. Vorige week introduceerden we deze serie met de vraag of er wel effectief samen wordt gewerkt in organisaties. Deze week delen we de eerste van drie indicatoren die bepalend zijn voor effectief samenwerken.

  1. Mensen zijn belangrijker dan opgelegde lijntjes en vakjes

In de vorige blog deelden we het eerste en belangrijkste inzicht over samenwerken: het is een middel, geen doel. Als het leiderschap van de organisatie kruisbestuiving tussen afdelingen wil stimuleren, is de eerste manier waarop dat geprobeerd wordt vaak door de structuur van de organisatie aan te passen en de gewenste verbindingen tussen medewerkers vast te leggen en voor te kauwen. Dit is exact een voorbeeld van het samenwerken tot doel verheffen. De resultaten van zo’n verandering vallen echter vrijwel altijd tegen. In het ergste geval wordt de positieve insteek van de verandering compleet tenietgedaan door cynisme en verwarring die opspelen bij het opleggen van veranderingen. Meestal komt dat doordat de lijntjes die in het organigram getrokken zijn geen correcte afbeelding zijn van hoe het werk in de praktijk gedaan wordt.

Kruisbestuiving tussen afdelingen levert betere resultaten op wanneer het intitiatief vanuit de medewerkers komt, en als dit initiatief gestimuleerd wordt door het leiderschap van de organisatie. De beste resultaten zijn gegarandeerd wanneer de resultaten van de geslaagde initiatieven vervolgens breed gedeeld worden binnen de organisatie. In een volgende post gaan we verder in op het delen van de succesverhalen.

Wil je dat binnen jouw organisatie kennis ook effectiever gedeeld wordt? Neem dan contact op met daan@qwobble.com