Werk effectief samen en vergroot de impact van je organisatie

Om als organisatie optimaal klantgericht te kunnen werken,
is het delen van kennis en het doorbreken van traditionele silo’s noodzaak.
Een gezamenlijke benadering van werkprocessen is helaas nog de uitzondering op de regel, bij bedrijven van alle soorten en maten.


De maar al te gebruikelijke praktijk van het opdelen van bedrijfsteams in geïsoleerde groepen die zelden met elkaar praten, wordt in brede kring al jaren gezien als de achilleshiel van bedrijven. Zoals gesteld in een McKinsey-rapport is een van de negatiefste effecten van een dergelijke organisatievorm dat hij de innovatie vertraagt die tot groei leidt.  Maar terwijl, zoals de auteurs uitleggen, ‘onderzoek aantoont dat voor innovatie het vermogen om samen te werken in netwerken belangrijker is dan puur individueel talent’, bleek uit een door McKinsey uitgevoerde enquête dat ‘slechts 25 procent van het topmanagement zijn organisatie zag als effectief in het cross-functioneel delen van kennis, ook al erkende 8o procent dat een dergelijke coördinatie cruciaal was voor groei’.1 

Benut het groeipotentieel van jouw organisatie optimaal door de kennis en skills van je medewerkers in alle teams inzichtelijk te maken. Qwobble for enterprises maakt het voor jouw medewerkers makkelijk om collega’s op andere afdelingen te vinden, intern beschikbare kennis te gebruiken wanneer die van pas komt, en elkaars (verborgen) kwaliteiten te ontdekken.

Check www.qwobble.com/enterprise of neem contact op met daan@qwobble.com.

 

1.McKinsey report – How do I drive effective collaboration and deliver real business impact? (link)